Съветите на Специалиста

PrintSend
БЕЗОПАСНОСТ – ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ

В болшинството автомобили Renault се използва предно окачване тип “Макферсон”. Това окачване гарантира висока стабилност и управляемост на автомобила при запазване комфорта на возене. То е изключително подходящо за движение по пътища с добра с настилка. Друго основно предимство е опростеното му устройство с малко подвижни елементи, което облекчава поддръжката му.

Основните елементи на този тип окачване са:
- носачи – по един брой за всяко колело;
- шарнир - по един брой за всяко колело;
- шенкел - по един брой за всяко колело;
- стойка на Макферсона (съдържа амортисьор и пружина в един блок) - по един брой за всяко колело;
- кормилна рейка;
- кормилни щанги с накрайници;

Основна роля на всеки от изброените елементи:
- носачи – те са връзката между шасито на автомобила и колелата. Като цяло оказват голямо влияние на поведението на автомобила.
- шарнир – това е подвижната връзка между носача и колелото. Благодарение на него колелото може да завива. Износването му може да доведе до откъване на колелото в движение.
- шенкел – това е «опората» на колелото. От една страна той е захванат към шарнира, от втора – към стойката на Макферсона, а от трета – към кормилната рейка.
- стойка на Макферсона – включва в себе си пружина, амортисьор и тампон. От  тези три елемента в най-голяма степен зависи комфортът, управляемостта и безопасността. Отклонение в номиналните параметри на всеки един от тези елементи оказва сериозно влияние върху комфорта, управляемостта и безопасността на движение.
- кормилна рейка – осъществява механична връзка между волана и окачването на автомобила. Преобразува въртелевито движение на волана в постъпателно. Шофирането с повредена кормилна рейка е равносилно на самоубийство.
- кормилни щанги с накрайници – представляват подвижната връзка на рейката с окачването на автомобила; от тяхното добро състояние зависи изключително много точността на управлението и безопасността.

УСПЕШЕН СТАРТ – СВЕЩИТЕ НА АВТОМОБИЛА (ЧАСТ ВТОРА)

ПОДГРЕВНИ СВЕЩИ

Технология с двустепенно подгряване
Renault използва технология с двустепенно подгряване за подгревните свещи на автомобилите:
- при първата степен на подгряване температурата се покачва за 3 секунди до 850°С при 11V.
- при втората степен на подгряване се поддържа постигнатата до момента температура до достигане на 13.5V захранващо напрежение. Температурата спира да се покачва.
Предимството на този принцип на работа е, че се намалява времето за подгряване, което увеличва живота на свещта.

Процес на подгряване преди и след стартиране на студен двигател
Процес на подгряване преди стартиране на студен двигател (3 секунди): подгревните свещи подгряват камерата на горенето и водят до възпламеняване на въздушно-горивната смес. Те играят съществена роля при стартиране на двигателя на автомобила.
Процес на подгряване след стартиране на студен двигател (до 3 минути): Подгревните свещи намаляват шумовете от процеса на горене (характерните шумове - чукане при студен дизелов двигател). Нещо повече, при този процес се намалява разходът на гориво от стартирането на двигателя, както и вредните емисии, отделяни от автомобила.

УСПЕШЕН СТАРТ - СВЕЩИТЕ НА АВТОМОБИЛА (ЧАСТ ПЪРВА)

Съществуват два типа свещи за автомобил – запалителни и подгревни свещи. Първият тип се използва при автомобилите с бензинови двигатели, а вторият – при дизелови двигатели.

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ

Характеристики:
- Запалителните свещи могат да имат един или повече електрода;
- Може да са с плоска уплътнителна шайба или с конична основа;
- Съществуват различни запалителни свещи в зависимост от топлинното им число (топлинен индекс);

Ролята на запалителната искра
Ролята на запалителните свещи е да произведат електрическа искра в точния момент в сърцето на камерата на горенето без да повредят уплътнението на камерата. Създадената електрическа дъга дава възможност за горене на газовете, сгъстени в цилиндрите на двигателя.

Прецизен дизайн
Запалителните свещи, съществено важен елемент от запалителната система на автомобила, трябва да отговарят на взискателните изисквания на Renault. Автомобилите Renault са със следния дизайн:
- плоска уплътнителна шайба;
- високо качество на керамичното покритие;
- един единствен електрод (Г-образен, свързан с корпуса на свещта);
Електродът е съставен от неблагородни и благородни метали (като последните са с по-голяма износоустойчивост).
Запалителните свещи при автомобилите Renault са строго пригодени към всеки бензинов двигател за постигането на по-добри технически характеристики на автомобила.

Защо запалителните свещи трябва да отговарят на препоръките на Renault?
Всяка запалителна свещ има специфичен топлинен индекс, който е адаптиран към употребата на двигателя. Топлинният индекс посочва топлинния обхват на работа на запалителната свещ, т.е. капацитета на свещта да отвежда генерираната топлина в следствие на вътрешното горене в двигателя.
Ако запалителните свещи не са подходящо подбрани:
ако топлинният градус е твърде висок, запалителната свещ не може да отведе достатъчно бързо генерираната топлина. Това води до детонационно горене, което означава, че запалването на газовата смес става не посредством искра, а посредством самата свещ, защото температурата е твърде висока.
ако вътрешната температура е твърде ниска, нужната температура за само-почистване на електродите на запалителната свещ не може да се достигне. Последствията са - невъзможност за запалване на сместа в цилиндъра, лошо горене и повишен разход на гориво.

УСПЕШЕН СТАРТ – АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

ИЗТОЧНИК И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ

Акумулаторната батерия съхранява електрическа енергия, която се използва в последствие. Въпреки това, само малки количества енергия могат да бъдат съхранявани. Ето защо акумулаторната батерия е също така и преобразувател на химическа енергия в електрическа във фазата на разреждане, и обратното – във фазата на зареждане.

НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ
доставя нужната енергия на стартера и на запалителната система;
стартира двигателя, дори при много ниски температури;
доставя енергия на автомобила в спряло състояние (за радио, видео, навигационна система; дистанционно заключване на автомобила; и т.н.)
захранва постоянно активните електрически системи (аларма, бордови компютър, часовник, и т.н.)
- и, ако е необходимо, допълва доставената от алтернатора енергия в зависимост от изискванията за електрическа консумация на автомобила (допълнително монтирани аксесоари или оборудване).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
номинален волтаж – 12V;
„склад” на енергия – разполагаемото количество енергия – изразено в ампер часа; Пр: 50Ah означават, че акумулаторът може да захрани веригата от консуматори на енергия в атомобила с 50 ампера за 1 час, или 25 ампера за 2 часа, и т.н. «Големият» капацитет на акумулатора прави възможна перманентната работа на електрически захранваните аксесоари (аларма, часовник, мобилен телефон, радио, GPS, и т.н.) или компенсира временната загуба на енергия при забравени включени светлини и изключен двигател.
ток на късо, който може да бъде подаден за кратък момент, познат като максимален възможен ток в ампери, който може да премине през акумулатора без да го разруши. Този ток на късо (в ампери), умножен по напрежението на акумулаторната батерия, дефинира нейната максимална мощност. Колкото тази ел. мощност е по-голяма, толкова по-голяма мощност може да бъде достъпна за „старта” на стартера и респективно на двигателя, дори и в най-тежки условия (екстремно ниски температури, допълнителни консуматори и т.н.).
Размерът е стандартизиран в Европа. Съществуват и други стандартизирани размери (напр. в Азия).

Максималните стойности се посочват от производителя и важат за нова акумулаторна батерия, която е 100% заредена.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ? Най-добре се презарежда акумулатор при шофиране по магистрала.
Алтернаторът дозарежда акумулаторната батерия. При шофиране в градски условия той не може да работи на 100% поради множеството потегляния и спирания на автомобила.
Пътуването с автомобила на къси разстояния харчи най-много енергия: нужни са 10 км, за да се възстанови изразходената от акумулатора енергия след стартиране на двигателя. Ето защо, за да дозареждате своя акумулатор, е важно често да шофирате по магистрала или на по-дълги растояния извън града.

УСПЕШЕН СТАРТ - ЗАПАЛИТЕЛНАТА СИТЕМА НА АВТОМОБИЛА

ЗАПАЛИТЕЛНАТА СИТЕМА НА АВТОМОБИЛА:
елемент, изискващ регулярни проверки и поддръжка

На схемата по-горе:
1. Компютър на инжекциона: осигурява високо ниво на контрол на запалването на базата на получената информация за работата на двигателя. Това високо ниво се изразява в спазване на точно определен ред и момент на подаване на искра.
2. Акумулаторна батерия и алтернатор: източник на ниско-волтова електрическа енергия. Акумулаторната батерия е единственият източник на ниско-волтово напрежение до стартирането на двигателя. При работещ двигател имаме още един източник на ниско-волтова електрическа енергия – алтернатор.
3. Нисък волтаж: 12 V, произвеждани от акумулаторната батерия до момента на стартиране на двигателя и от алтернатора по време на работа на двигателя.
4. Бобина: високо-волтов електрически трансформатор, преобразуващ 12 V в 35 000 V.
5. Запалителна свещ: Генерира електрическа искра.

Различните компоненти на запалителната система са изключително важни за доброто състояние на вашия автомобил. Необходимо е редовно да се проверяват от специалист, тъй като неизправността им не винаги може лесно да се разпознае.
Пример за такъв елемент е акумулаторната батерия. Тя трябва да се проверява редовно, особено при днешните модели автомобили, конструирани с множество електрически компоненти, консумиращи голямо количество енергия. Това ще ви помогне да избегнете евентуална невъзможност да стартирате двигателя на вашия автомобил, както и ще ви осигури спокойствие на пътя.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД НА ЗАПАЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Всъщност терминът „запалителна система” се използва единствено при бензиновите автомобили. При автомобилите с дизелови двигатели се използва терминът „подгревна система”.

БЕНЗИНОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ

Принципът на действие на запалителната система при бензиновите двигатели е да се стартира горенето. За да се случи това, трябва да се създаде искра в точния момент и да се добави минимум енергия към сместа от въздух и гориво.
Този двоен феномен прави възможно стартирането на горенето на сместа под налягане в цилиндрите в най-подходящия момент. Източникът на външна енергия представлява електрическа дъга, генерирана от запалителната свещ, която от своя страна получава енергия от запалителната бобина (електрическа намотка, контролирана от компютъра на инжекциона (контролирано запалване)).

ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ

За разлика от запалителните свещи, използвани при бензиновите двигатели, подгревните свещи не участват директно в стартирането на горивния процес.
Те се използват само при стартиране на двигателя и, от време на време, за няколко секунди след старта. Това е с цел осигуряване на оптимални условия за горене и намаляване на шума от работния процес на дизеловия двигател, нивото на емисиите изгорели газове и консумацията на гориво. Т.е. те играят спомагателна роля в горивния процес.

ОСИГУРЕТЕ ДЪЛЪГ ПРОБЕГ НА ВАШАТА ВРЪЗКА – АНГРЕНАЖЕН И АКСЕСОАРЕН РЕМЪК

1. АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК
Ангренажният ремък на Вашия автомобил е от изключително значение за продължителния живот на двигателя и за постигането на отлични технически характеристики. Той осигурява перфектна синхронизация между движението на клапаните и буталата в горивния процес.
Като зъбно колело зъбите на ангренажния ремък лягат по профила на зъбния барабан. Разпределителният вал активира
клапаните, докато буталата на двигателя посредством биели задвижват коляновия вал. Тази схема осигурява синхронизирано задвижване, като разпределителния и коляновия вал имат пропорционална постоянна скорост на въртене.
Ангренажният ремък може да се използва и за задвижване на други компоненти като водна или инжекционна помпа.
Ангенажните ремъци са изработени от различни материали, които придават здравина и гъвкавост на ремъка. Всеки
материал и слой изпълняват важна роля за правилното функциониране на ремъка. Гуменият компонент е особено устойчив на износване, масла, греси, и т.н. Устойчивите на опън нишки са основния компонент на ремъка, който придава движението. За по-голяма устойчивост на ремъка се използват стъклени нишки против излишно разтягане. За да се придаде още по-голяма здравина, стъклените нишки се усукват. Това предотвратява измъкването на ремъка от шайбата на разпределителния вал. Това е особено важно, защото там, за разлика от други шайби, няма ограничаващ ръб. Устойчивостта на зъбите срещу износване също е от изключителна важност, тъй като изпълняват значителна роля за правилната работа на ремъка.
Повечето ангренажни ремъци имат специфичен код, който посочва броя на зъбите, техния профил и широчина.

2. ОБТЯГАЩА РОЛКА
Обтягащата ролка се използва, за да се регулира силата на опън на ангренажния ремък. Тя предпазва ангренажната система, като осигурява голямата й издръжливост на износване.
По същество обтяжната ролка е лагер, върху който е набит барабан със специална форма. С нейна помощ се запазва
необходимата позиция на ангренажния ремък, така че да осигури най-ефективно задвижване на валовете.

3. АКСЕСОАРЕН РЕМЪК
Аксесоарният ремък осигурява постигането на отлични характеристики от двигателя, като задвижва различни спомагателни агрегати, като алтернатора, усилвателя на волана и т.н. При повредата му, парчета от него могат да попаднат в ангренажния ремък, което би могло да доведе до сериозни повреди на двигателя.

4. ВОДНА ПОМПА
Водната помпа е проектирана, за да осъществи циркулацията на охладителната течност в охладителния контур. От нея зависи температурният режим на двигателя. Всяко едно отклонение от нормалните показатели може да доведе до термичен шок за двигателя – прегряване. Блокирането й също може да доведе до сериозна повреда на двигателя на Вашия автомобил.Често тя е задвижвана от ангренажния ремък. Ако това е факт при Вашия автомобил, горещо Ви препоръчваме да бъде сменена едновременно с ангренажния ремък.

Интервалите за смяна на ангренажния и аксесоарния ремък на Вашия автомобил трябва винаги да са в съответствие с препоръчаните от производителя такива. Можете да ги откриете посочени в Сервизната книжка. При несъобразяване с препоръчителните интервали бихте могли да изпаднете в ситуация на сериозна повреда на двигателя.

Единствено оторизираните сервизи на Renault са оборудвани с необходимите специални инструменти за извършването на коректни операции по смяна на ангренажния и аксесоарния ремък, както и със специално обучен персонал за това. Оригиналните резервни части, монтирани в оторизиран сервиз Renault, осигуряват безпроблемната работа на Вашия автомобил, както и Ви дават 1 година гаранция на вложените части.

Renault и Elf - тайната на стабилното партньорство

Договорът за доставки на масла в следпродажбеното обслужване, подновяван неколкократно в последните 4 десетилетия, стои в основата на това партньорство. През 2009 двете компании-производителки подновяват отново този договор, който се основава на три основни ценности: технология, търговия и спорт. Споделянето на иновациите, технологията и лоялността на клиентите на двете марки се вплита в тайната на успешното партньорство.

ПАРТНЬОРСТВО В ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ

Марката Elf, представяна на пазара от групата Total, e разработила за Renault цялостна гама от масла за двигателя и за скоростна та кутия. Тези продукти отговарят на изискванията на Renault що се отнася до препоръчителните сервизни интервали за техническо обслужване, до оптимизация на разходите по притежание на автомобила и предпазване от износване на механичните му елементи.
Съвместната работа с Elf позволява на Renault да спазва и да се адаптира бързо към по-строгите изисквания за намаляване разхода на гориво и на емисиите вредни газове. Това се реализира, като се следват техническите норми за масла Renault (RN700, RN170 и RN720).
Elf партнира на Renault и във всички спортно-състезателни области: World Series by Renault и разбира се Formula 1. Общата страст на двете компании към автомобилизма многократно е била увенчавана с успех: множество победи във Formula 1, 13 световни титли и успехи в рали Dakar и рали Le Mans.
През 2009 г. Total Group е официален спонсор на ING Renault F1 Team и официален доставчик на гориво, масла и спирачна течност за болидите.

УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО, ДОВЕЛО ДО ПОДПИСА „RENAULT ПРЕПОРЪЧВА ELF”

Renault
се ползва от техническата експертиза на Elf, за да успява бързо да разработва продукти, отговарящи едновременно на производствените и законовите изисквания. От своя страна, Elf като марка се представя на пазарите на над 50 страни в сътрудничество с Renault.За финал нека подчертаем отново, че Elf е  марка моторни масла, част от групата Total! Renault препоръчва да шофирате комфортно и безопасно Вашия автомобил с маслата Elf.

Осигурете гладки отношения с любимата - фокус върху горивния филтър на вашия автомобил

ГОРИВЕН ФИЛТЪР – БЕНЗИНОВ

В зависимост от типа на използваното гориво, автомобилът е оборудван с бензинов или дизелов горивен филтър.
Бензиновият горивен филтър служи за защита на горивната система на двигателя – на карбуратора или на системата за впръскване на горивото, като премахва всички примеси от горивото.
Този филтър най-често се намира върху или в горивния резервоар, или в близост до него.

Изключително важно е как е проектиран бензиновият горивен филтър. Изборът на филтриращ материал се сблъсква с две изисквания:
-Осигуряване на достатъчно ниво на филтриране, за да се предпазят дюзите за впръскване на гориво;
-Дълъг живот на филтъра, изразяващ се в продължителната му способност да задържа замърсителите в себе си.
Редовната смяна на горивния филтър спестява от разхода на гориво и дава възможност на двигателя да работи винаги с чисто гориво и оптимална смес въздух/гориво.

RENAULT – Отлично ниво на качество
Чистотата на новия филтър е от изключително значение. Всички нови филтри на Renault се доставят с пломбирани капачки или в пломбирани опаковки.
Гамата от бензинови горивни филтри на Renault включва два типа продукти: с алуминиево тяло (с резба) за двигателите със система за впръскване на горивото и полиамидни филтри за двигателите с карбуратор.

ВНИМАНИЕ С ГОРИВОТО!
Качеството на горивото зависи от нивото на пречистване, от съставките му, от добавките към него и начина, по-който е съхранявано. В зависимост от тези параметри горивото може да съдържа повече или по-малко вредни примеси, които да попречат на нормалната работа на двигателя. Оттук идва и изключително важната роля на горивния филтър.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР – ДИЗЕЛОВ

За автомобилите, задвижвани с дизелово гориво, горивната помпа и дюзите са високо чювствителни към наличието на вода и вредни частици в горивото. Това важи в пълна сила особено при съвременните системи за впръскване на горивото под високо налягане.
Дизеловите горивни филтри служат за задържане на примесите от горивото, както и за отделяне на водата от него при наличие на конденз в горивния резервоар.
С грижа за околната среда, дизеловите горивни филтри предпазват системите за впръскване на горивото, като по този начин намаляват и разходите по поддържане на автомобила.
Гамата от дизелови горивни филтри включва различни типове продукти: филтър с резба (завинтва се към автомобила) или монолитен филтър със сменяем филтриращ елемент (алуминиев или пластмасов), преобладаващ на пазара в последните години. Монолитните филтри могат да включват много допълнителни функции, за да отговорят на специфичните нужди на всеки елемент от горивната система: подгряване на горивото във филтъра, регулиране на налягането, подпомагане захранването на помпата, сигнализиране за повишено ниво на кондензат (вода), отделяне водата от горивото, премахване мехурчетата въздух от горивния поток, подаван към помпата и т.н.

ПРЕДИМСТВА НА ФИЛТРИТЕ НА RENAULT
При автомобилите Renault дизеловите филтри се намират в отделението на двигателя. В зависимост от компановката на горивната система, той може да се намира:
- между горивния резервоар и помпата за високо налягане, когато системата за захранване с гориво работи на вакуум;
- между подкачващата помпа и помпата за високо налягане, когато системата работи под налягане.
Вакуумната компановка на горивната система е по-разпространена сред автомобилите Renault.
Чистотата на новия дизелов горивен филтър е от същото значение, като при бензиновите. Ето защо всички нови горивни филтри на Renault се доставят с пломбирани капачки или в пломбирани опаковки.
Използваният от Renault филтриращ материал гарантира висока филтрираща ефективност и способност да задържа в себе си замърсителите, които биха повредили дюзите на двигателя за периода на препоръчания от производителя сервизен интервал.

ДИЗЕЛОВ ГОРИВЕН ФИЛТЪР СЪС СМЕНЯЕМ ФИЛТРИРАЩ ЕЛЕМЕНТ
ЗА COMMON RAIL (DCI) ДВИГАТЕЛИТЕ : ПО-ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
Използваният филтриращ елемент при Common Rail двигателите е с големина на пропусканите частици от 2 до 5 микрона. Филтрите със сменяем филтриращ елемент, доставени от Renault, осигуряват 100% херметическа защита срещу преминаването на просмукваща се влага (особено вода). Това спомага за намаляване разхода на гориво и осигурява безупречна работа на двигателя.
В заключение можем да кажем, че редовната проверка и смяна при нужда на филтриращия елемент е от съществено значение за високата ефективност на двигателя на автомобила.

Осигурете гладки отношения с любимата - фокус върху масления и въздушния филтър на вашия автомобил

МАСЛЕН ФИЛТЪР

Едно от главните условия за маслото, смазващо подвижните части на ДВГ, е запазването на неговата чистота според препоръките на производителя. Това прави възможно избягването на преждевременно износване между две технически обслужвания.
Ето защо масленият филтър играе много важна роля в този процес: непрестанно пречиства маслото, като задържа в себе си всяка вредна частица навлизаща в или излизаща от двигателя, като например абразивни частици, породени от нормално механично износване, нагари и други остатъчни продукти от горенето.

Трите основни функции на масления филтър са:
- спира преминаването на частици, по-големи от определен размер (тези, които са по-големи от 25 микрона са по-опасни, тъй като са по-агресивни и увеличават риска от преждевременно износване на двигателя;
- осигурява високо качество на мазане;
ВАЖНО!: Да се спазват посочените от производителя интервали (в изминати км или в период от време) за смяната на масления филтър, за да се избегне блокирането му от прекалено много частици, които възпрепятстват добрата му работа.
- Спира механичното и топлинно усилие, под чието влияние е двигателя (вибрации или налягане от маслената помпа, температура на флуидите …).
В общия случай, масленият филтър се монтира към блока на двигателя.

Съществуват два типа маслени филтри, използвани от Renault:
- маслени филтри с метално тяло (с резба), които от доста години насам са били най-разпространени;
- маслени филтри със сменяем филтриращ елемент, комбиниращи функции по пречистване и охлаждане на маслото;

ХАРАКТЕРЕН ДИЗАЙН С ПОЧЕРКА НА RENAULT
Маслените филтри на Renault се характеризират с редица предимства, за да се постигнат актуалните препоръчани от производителя интервали.
- Използваният филтриращ материал постига високо ниво на чистота на маслото;
- Бай-пасният клапан е вграден във филтъра: той е прецизно настроен да се отвори единствено, когато филтърът е запушен;
- Това означава, че при запушване на масления филтър, клапанът ще се отвори, за да пропусне достатъчно масло към двигателя и да не допусне повредата му;
- Материалите, от които е произведен масленият филтър, са проектирани да устояват на високото налягане на маслото, интензивните вибрации и високите температури под предния капак на автомобила.

OCS – система (Система за следене износването на маслото)
OCS-системата оценява реалните условия на експлоатация на автомобила, като например чести стартове на двигателя, престой в задръствания, теглене на ремарке и т.н., условия, които влияят върху качествата на двигателното масло и го „състаряват” преждевременно. Системата информира водача, използвайки индикаторна лампа на арматурното табло, за необходимостта от по-ранно посещение на оторизиран сервиз за извършване на техническо обслужване и смяна на масло на автомобила.
В заключение можем да кажем, че информацията от OCS-системата е по-надеждна и допълва конвенционалните интервали за техническо обслужване (в изминати км или в период от време), тъй като следи реалните условия на експлоатация на автомобила.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА ДВИГАТЕЛЯ

Белият дроб на двигателя! Въздушният филтър служи за спиране на прах и вредни частици, навлизащи с въздуха в двигателя, без да забавя въздушния поток, за да може смесването на въздух и гориво да се извърши в най-добри условия. Въздушният филтър служи още и за намаляване на шумовете от двигателя, като поглъща „свистенето” от смукателните клапани.

Ефективният въздушен филтър притежава следните функции:
- Предпазва двигателя, като задържа по-голямата част от вредните частици;
- Ограничава въздушните загуби (причинени от силното замърсяване на въздуха), като предпазва двигателя от загуба на ефективност (увеличен разход на гориво, намалена надеждност при дизеловите двигатели).

ПРЕДИМСТВАТА НА ВЪЗДУШНИТЕ ФИЛТРИ НА RENAULT

За по-голяма безопасност, въздушните филтри на Renault са огнеопорни. Филтриращата площ осигурява по-дълъг интервал за техническо обслужване на автомобила.Дизайнът на нагънатия материал на въздушния филтър спомага за оптимизиране обема на прах, който може да бъде задържан в него.За страните с много прах и влага във въздуха, въздушните филтри се произвеждат с допълнителен филтриращ слой (от синтетичен материал). Това увеличава цялостния капацитет на филтъра да улавя замърсяващите частици и улеснява изтичането на водата в системата за улавяне на парите, като предпазва двигателя от плесен.Някои въздушни филтри дори се произвеждат с метални решетки и / или с друг укрепващ елемент, за да се подсили механичната им устойчивост.

ВАЖНО! ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Замърсеният въздушен филтър влияе върху количеството и качеството на въздуха, необходим за горенето на горивото в двигателя, но дава отражение и върху околната среда:
- увеличен разход на гориво;
- увеличени емисии вредни газове;

Следователно, запазването на въздушния филтър в добро състояние е два пъти по-важно: за осигуряване на отлични показатели при работата на двигателя и за предпазване на околната среда от вредни емисии газове.

Осигурете гладки отношения с любимата - сменете филтрите на вашия автомобил

Филтриращата система на автомобилите Renault включва 4 основни филтъра: маслен, въздушен за двигателя, горивен (бензинов или дизелов) филтър и филтър на купето.
Филтрацията представлява отделяне на по-големите от по-малките частици. Този процес лежи в основата на пречистването на флуидите (в течно или газообразно състояние), гарантирайки необходимото качество за нормално функциониране на съответната система.
Трите филтъра (маслен, въздушен за двигателя, горивен филтър) са предназначени да предпазят двигателя от повреди, докато филтърът на купето подобрява качеството на постъпващия въздух вътре в автомобила.
Доброто качество на филтрация зависи от условията на експлоатация на автомобила и от спазването на препоръчаните от Производителя сервизни интервали. Неспазването на тези условия чувствително влошава ефективността на филтриращите елементи, което може да доведе до сериозни проблеми по Вашия автомобил.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ФИЛТРИРАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

По подобие на човешкото тяло, двигателят на автомобила също притежава "кръвоносна система": маслен контур. Притежава още и "бял дроб", с който вдишва въздух, и се нуждае от "прием на достатъчно течност": гориво.
Двигателят на Вашия автомобил може да функционира единствено с чисти флуиди, в противен случай може да влоши "здравословното си състояние", понякога дори твърде сериозно... Ето защо масленият, въздушният за двигателя и горивният филтър играят основна роля за дългия живот на автомобила, защото спират навлизането или излизането на нечисти елементи в и от двигателя.

Ефективното действие на един филтър може да се познае по:
- слаба загуба на налягане (с цел ненарушаване на флуидния поток);
- отлична филтрираща функция;
- дълъг пробег на автомобила без функционални проблеми.

Филтриращите продукти на Renault са произведени според изискванията на ISO процедури и специфични регламенти. Тестовете, на които са били подложени, имат за цел да проверят:
- тяхното действие;
- тяхната ефективност;
- способността им да спират примеси;
- както и че остаряват „правилно” (т.е. че издържат на топлина и механично напрежение).

Качеството на хартията, от която са произведени филтрите на Renault, както и начинът, по който е нагъната тя, е от съществено значение за ефективността на два от филтрите: въздушният филтър за двигателя и филтърът на купето. Ето защо филтърната хартия на Renault се подбира по специални критерии и е от един от следните типове:
- целулоза (органични влакна, импрегнирани със смола);
- смесена (смес от целулоза и синтетични влакна)
- 100% на синтетична основа – използват се полимерни материали (полипропилен, полиестер, стъклени влакна и т.н., в зависимост от типа на филтъра).

Успоредното разполагане на влакната е по-често срещано от V-образното такова, което се използва единствено при производството на маслените и горивни (дизелови и бензинови) филтри. V-образното разположение на влакната е по-сложно, но осигурява по-голяма филтрираща площ, съответно и по-дълъг живот на филтъра. Вече съществуват и нови технологии за производство на филтри, които обаче са слабо използвани на пазара към днешна дата: дъгообразно разположение на влакната, М-образно разположение на влакната или под формата на борче.

Важно!: Неоригиналните маслени филтри пропускат средно 4 пъти по-големи механични примеси в сравнение с оригиналните такива. Натрупването на тези частици във филтъра води до неговото механично блокиране и отваряне на байпасния му клапан постоянно. Това означава, че повече от 80% от маслото постъпва към мазителната система непречистено, което води до преждевременно износване на двигателя или до неговото разрушаване.

Осигурете гладки отношения: Чистачките на автомобила – от съществено значение за Вашата безопасност (част 3)

ПРИЗНАЦИ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА ЧИСТАЧКИТЕ

Чистачките на автомобила са под влиянието на метеорологичните условия през цялата година, дори и да не шофирате. Естественият каучук се уврежда от външните фактори, като UV излъчване и кислорода във въздуха.

1.ДРАСКОТИНИ ПО СТЪКЛОТО
- Възможна причина: напукани, разкъсани или втвърдени чистачки;

2.ГОЛЯМА ПЛОЩ ОТ СТЪКЛОТО НЕ Е ДОСТИГАНА ОТ ЧИСТАЧКИТЕ
- Възможна причина: неподходящ размер на чистачките;

3.ФИН ВОДЕН СЛОЙ ОСТАВА ПО СТЪКЛОТО СЛЕД МИНАВАНЕ НА ЧИСТАЧКИТЕ
- Възможна причина: изсъхнал каучук на чистачките;

4.ЗАСТЪРГВАНЕ НА ЧИСТАЧКИТЕ ПО СТЪКЛОТО
- Възможна причина: натрупване на мърсотия по чистачките;

5.ЛОША ВИДИМОСТ ПРЕЗ НОЩТА И ПРИ СЛАБ ДЪЖД
- нарушена цялост на чистачките;

Важно!: Предните и задната чистачки трябва да бъдат сменяни веднъж годишно, а нивото на течността за чистачки да бъде проверявано редовно

Важно!: Занижената ефективност на чистачките може да бъде в следствие на проблем в някой от следните елементи: задвижващо моторче, рамо на чистачката, перо на чистачката. Важно е редовно да бъде проверявано коректното им действие, за да се осигури високо ниво на ефективност при почистване стъклата на автомобила.

ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ – ДРУГ ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО ПЪТУВАНЕ

Гамата от течности за чистачки на Renault включва концентрирана и готова за ползване течност. Това са продукти с високо качество и подходящи за всякакви климатични условия (през лятото, зимата, и т.н.).

Концентратите имат редица предимства:
- могат да се съчетаят с други продукти на Dacia;
- съвместими са с поликарбонатни повърхности;
- притежават приятен аромат;

От друга страна готовите за използване течности за чистачки допълват гореспоменатите предимства с:
- лекота при използване;
- изсъхване без да оставят следи;
- не образуват отлагания в системата за измиване на стъклата и фаровете на автомобила;

Лятната течност за чистачки включва в състава си и агенти, които спомагат за по-лесното премахване на полепналите мушички по стъклата и фаровете на автомобила.

Осигурете гладки отношения: Чистачките на автомобила – от съществено значение за Вашата безопасност (част 2)

ПЛОСКИ ЧИСТАЧКИ ULTRA-FLAT

Технологията, използваща аеродинамичен дизайн на чистачките, е сравнително нова на пазара и е уникална по рода си. Тези чистачки „приемат” формата на стъклото на автомобила и следват прецизно извивките му. Това води до изключителната им ефективност (след себе си не оставят драскотини, непочистени площи, не стържат по стъклото и т.н.).

Липсата на рамена, както и Ultra-flat формата им, представляват две предимства за водача:
- много по-тихо действие, тъй като не биват улавяни от вятъра (звукът в купето, идващ от задвижените чистачки, е намален наполовина спрямо класическите такива);
- устойчиви на ниски температури (под -30°).

Освен това, при висока скорост вграденият обтекател притиска чистачката към стъклото на автомобила, като по този начин се осигурява идеално почистване на повърхността.

Трябва да отбележим и че Ultra-flat чистачките се произвеждат с грижа за околната среда, тъй като всичките им елементи могат да се рециклират (пластмаса, неръждаема стомана, каучук).

Важно!: Ultra-flat чистачки могат да се поставят на автомобили, на които заводски са били поставени класически чистачки. От друга страна, класическите модели чистачки не могат да бъдат поставени на автомобили, произведени с ultra-flat чистачки!

Осигурете гладки отношения: Чистачките на автомобила – от съществено значение за Вашата безопасност (част 1)

Чистачките на автомобила играят съществена роля за Вашата безопасност. Те осигуряват добра видимост на водача при лоши атмосферни условия (дъжд, сняг, всякакъв вид валежи). Ето защо те подлежат на регулярна проверка на състоянието и износването им, което да Ви предостави спокойствие при шофиране.

Статистиката показва, че в Европа средно 70% от водачите сменят чистачките на автомобила си сами, като това се осъществява при автомобили на възраст над 7 години. Важно е обаче да се отбележи, че за разлика от чистачките, продавани в супермаркетите и бензиностанциите, тези, продадени и сменени в оторизиран сервиз на Renault, се ползват от 1 година гаранция на оригинална резервна част и труд по смяната.

Оригиналните чистачки на Renault, се произвеждат по актуална технология от два материала. Те са с гъвкаво каучуково перо за по-добро обезшумяване, и с по-твърди краища за по-продължителното запазване на добрите качества на чистачките.

ДВА ТИПА ПРЕДЛАГАНИ ОРИГИНАЛНИ ЧИСТАЧКИ
Не всички видове чистачки са еднакво ефективни. Дори вече да приемаме технологията на плоските чистачки за нещо обичайно, това, което определя тяхната ефективност и продължителност на живот, са използваните за производството им материали.

КЛАСИЧЕСКИ ТИП ЧИСТАЧКИ
Металната част на класическите чистачки обикновено притежава засилена антикорозионна защита. Продължителността им на живот е доста по-голяма от тази на пластмасовите чистачки, които се износват бързо и губят цвета си под влияние на ултравиолетовата светлина.
Класическите чистачки са лесни за смяна благодарение на технологията „just a click”. Те са тествани и одобрени при екстремни условия от инженерните специалисти на Renault. Към тях са приложени същите изисквания, като тези спрямо първоначално монтираните чистачки на новия автомобил от поточната линия. Качествата им на почистване и издръжливост спрямо климатичните условия са оптимални.

Освежете атмосферата - хигиенна профилактика на климатичната система

Хигиенната профилактика на климатичната система е важна както за Вашето здраве, така и за Вашия комфорт в автомобила. 
Без почистване на климатика и конвектора ефикасността му намалява с 15-20%. Когато климатикът или конвекторът е мръсен, използва повече електроенергия и се намалява животът му. 
Прахта, наслоеният цигарен дим, органичните съединения и бактериите намаляват топлообмена. Когато топлият въздух мине през изпраителя на климатика и навлезе в купето, охлаждането му води до кондензация. Често се образуват локвички под автомобилите, а вътре в климатичната система остава влага. 
Нередовното използване на климатчната система през зимния период води до развитието на бактерии и вредни за здравето микроорганизми. Високата влажност в изпарителя им дава такава възможност. Всички необходими условия са налични: влажност, тъмнина и топлина. Когато целият този разсадник започне да мирише лошо, замърсяването на климатика е отишло вече твърде далече и опасните причинители на болести, предизвикващи раздразнение на дихателните пътища, очите и слъзните канали, вече са запълнили вътрешността на климатика. 
При включване, в купето на автомобила се разпръскват множество микроорганизми и полени и така може да предизвиква алергични реакции и затруднено дишане. Даже ако неприятната миризма все още не Ви пречи, това не значи, че микроорганизмите, предизвикващи болести и алергии, не се размножават вътре в климатика с удивителна скорост. Освен това климатикът не развива своята оптимална мощност, скоростта на охлаждане на въздуха постепенно се понижава, микроклиматът в помещението се влошава. 
Поради това е необходима редовна дезинфекция / почистване на климатика и неговата вътрешност, за да бъдат убивани всички бактерии, спори, гъбички и др. 
Спреят за хигиенна профилактика на климатичната система предоставя на потребителя цялостно почистване и дезинфекция на климатика, предотвратявайки разнасянето в помещението на бактериите и микробите, съдържащи се във вътрещноста на климатика. Препоръчително е използването му да се комбинира със смяна на поленовия филтър на автомобила в някой от оторизираните сервизи на Renault. 
 Можем да отбележим, че едно от предимствата на този аерозол е, че той е универсален и може да се използва за всички автомобили с климатик от моделната гама на Renault.

Освежете атмосферата - сменете филтъра за купе преди сезона на полените

Цъфтежът на дърветата и цветята е най-буен през пролетта. Официалната статистика показва, че в България свръхчувствителни към полена са около 1 млн. души, 1/3 от които деца, предазположени към астма. Проблемите им се изразяват в суха кашлица, хрема, задух, сълзящи очи, нарушения на съня и др. Водач със сълзящи очи, който непрекъснато киха, застрашава себе си, пътниците в автомобила и другите участници на пътя.

Renault създава за Вас автомобили, оборудвани с филтри за купе, които ефективно филтрират вредните частици, постъпващи в купето заедно с подавания въздух. Качествените филтри за купе ефективно намаляват полените, така че водачите да могат да шофират комфортно, а останалите пътници да запазят доброто си здраве.

Капацитетът на абсорбиране на филтрите за купе е ограничен. Ако филтърът бъде претоварен с вредни частици, той повече не може да изпълнява филтриращите си функции и мърсотията, която е била филтрирана, се подава обратно във въздушния поток. Затова е препоръчително да сменяте филтрите за купето поне веднъж годишно в специализиран сервиз или след препоръка от обслужващия Ви сервиз.

Според специалистите, най-добрият момент за смяна на филтрите е началото на пролетта. От една страна, защото през есента и зимата филтърът за купе трябва да се справи с повишената влажност, докато филтърната система трябва да е изключително ефективна по време на сезона на полените.

Ето защо Ви препоръчваме винаги да се обръщате към оторизиран сервиз, който да се погрижи за Вашия автомобил и Вашето здраве.