Общи условия

Общи условия за използване на този сайт

Този сайт е създаден от Рено Нисан България (RENAULT), за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите на Renault, които се предоставят от нас и от Дилърската мрежа на Renault. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уебсайта се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия. Надяваме се ползването на сайта да бъде удоволствие за вас. Вашият достъп до и ползване на сайта е обвързано със спазването от ваша страна на условията, посочени по-долу, и на цялото приложимо законодателство. Тези условия изключват всяко друго споразумение, сключено между вас, Renault или Дилърската мрежа на Renault по отношение на използването на сайта. Вие се съгласявате, че Renault не носи отговорност към вас за загуба или щета върху имущество, произтичаща от вашето неизпълнение на задълженията, посочени в настоящия документ. Всички права на собственост върху сайта, илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, които фигурират в него, принадлежат на Renault. Всички права са строго запазени. Вие нямате право да копирате, изменяте, възпроизвеждате в каквато и да е форма информацията и материалите от сайта или по друг начин да използвате сайта или да извършвате действие, което противоречи на нашите права.

 

Права на интелектуална собственост

Всички права на собственост върху сайта, илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, които фигурират в него принадлежат на Renault. Всички права са строго запазени. Вие нямате право да копирате, изменяте, възпроизвеждате в каквато и да е форма информацията и материалите от сайта или по друг начин да използвате сайта или да извършвате действие, което противоречи на нашите права.

 

Пароли и кодове за достъп

По време на процедурата по регистрация трябва да въведете име на профил и парола. Вие носите цялата отговорност за спазването на поверителност по отношение на името на профила и паролата, както и за всички дейности, извършени от вашия профил. Вие се задължавате (i) да информирате Renault незабавно за всяко неоторизирано използване на вашия профил и / или вашата парола и / или всяко нарушение на сигурността; и (ii) да се уверявате в края на всяка сесия, че сте прекъснали връзката правилно.

 

Продукти и услуги

Този сайт предоставя информация за продуктите и услугите, предлагани от марките Renault и Dacia на територията на Република България. Периодично може да бъде представяна специфична географска информация, свързана с продуктите и услугите. Моля да се консултирате с вашия дилър преди да поемете каквито и да е ангажименти. Въпреки че полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме, че информацията в сайта е най-нова и точна, понякога спецификациите на превозните средства, услугите и цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на сайта конфигурацията е само с илюстративна цел. Затова трябва да се свържете с вашия доставчик за конкретни детайли. На страниците на дилъра ще намерите информация, свързана с употребявани автомобили. Моля, проверете внимателно текста.

  

Използвани превозни средства

По отношение на използваните превозни средства, показани на сайта, регистрирането на вашите данни по никакъв начин не представлява продажба или резервиране на избраното превозно средство/средства. Използваните превозни средства, показани на сайта, са във формата на покани и продажбите следва да се осъществяват с дилърството, което ги представя.

 

Услуги

Услугите, предлагани в сайта, се предоставят от членовете на мрежата на RENAULT или DACIA, участващи в тази кампания. Моля да се свържете с вашия участващ дилър за повече подробности. Показаните цени са препоръчителни.

 

Дилърска мрежа на Renault и Dacia

Оторизираните дилърства на Renault и Dacia са експерти в предоставянето на информация за всички наши продукти. Винаги се консултирайте с вашия търговски представител. Дилърствата са независими от Рено Нисан България и всякакви ангажименти за закупуване на продукти или услуги се осъществяват между вас и вашия търговец. Някои страници и информация в този сайт са събрани от вашето дилърство и отговорността за подобна информация се носи от съответното дилърство. Все пак, ако имате някакви проблеми, моля, не се колебайте да се свържете с дилърството или с нас чрез телефонната линия за обслужване на клиенти.

 

Финансови услуги

Renault Leasing и Dacia Leasing са търговски наименования на Рено Нисан България.

Продуктите и услугите, описани в този сайт, са достъпни само за граждани на Република България. Информацията, съдържаща се в този сайт, не е съобразена със законите на която и да е друга държава.

 

Оферти за финансиране

Всички оферти за финансиране и цени подлежат на промяна без предизвестие. Оферти в писмена форма се предоставят при поискване. Трябва да сте навършили най-малко 18 години и да бъдете гражданин на България, за да кандидатствате за финансиране. Показаните примери са приложими за модели, които са поръчани, закупени нови и регистрирани по време на срока на офертата (попитайте вашето дилърство за подробности). Рено Нисан България си запазва правото да изменя или оттегля оферти по всяко време без предизвестие. Цените на превозните средства са препоръчителни цени на дребно на производителя и са точни към момента на тяхното публикуване, с включени 20% ДДС и препоръчаната от производителя пътна такса. При наличност. 0% финансиране се отнася само за закупуване на разсрочено плащане, освен ако не е посочено друго.

Използване на "бисквитки"

Когато посетите нашия сайт, ние може да поставим "бисквитка" във вашия компютър. "Бисквитката" не ни дава възможност да ви идентифицираме. Като цяло, тя записва информация за начина, по който компютърът ви се движи из нашия сайт (кои страници сте разглеждали, дата и час, и т.н.), което можем да прочетем следващия път, когато ни посетите. Тя съдържа информация, която сте ни предоставили. По този начин няма да се налага да попълвате формуляра следващия път, когато посетите сайта. Тази информация ще се съхранява в компютъра ви за определен период от време. С настоящото ви уведомяваме, че можете да забраните записването на "бисквитките", като използвате предвидения модул. За повече информация, посетете страница Бисквитки.

Социална медия Renault

Ако използвате Социалната медия на Renault, Dacia или някое от дилърствата, моля, не забравяйте, че тя се предоставя чрез социални медии, които имат свои собствени функции, условия и политики за поверителност. Трябва да сте наясно, че тези функции са част от социалните медии и се подчиняват на условията и политиката за поверителност на социалните медии. Уверете се, че сте ги прочели внимателно и че сте проверили вашите лични настройки, за да се гарантира, че сте доволни от начина, по който вашата информация ще бъде използвана от социалните медии. Социалните медии могат да се възползват от тези функции, но Renault не ги контролира и не носи отговорност за тях.

Рено Нисан България може да използва лични данни като част от кампании или състезания в социалните медии, които ще имат свои собствени определени и ясно обозначени общи условия.

Ограничение на отговорността

Вие посещавате сайта на свой собствен риск. При никакви обстоятелства RENAULT или членове на неговата мрежа не могат да бъдат подвеждани под отговорност за щети, преки или косвени, включително, но не само, загуба, загуба на данни или програми или финансови загуби, произтичащи от достъпа до или използването на този сайт или който и да е от свързаните към него сайтове (с изключение на телесна повреда или смърт, причинени от наша небрежност). Информацията за моделите и техните характеристики се отнася до тяхното описание в момента, в който са публикувани онлайн, или към момента на актуализация на различните страници. Информацията се предоставя единствено като насока и не трябва да се тълкува като съставляваща оферта за сключване на договор за продукти или услуги, издадена от RENAULT, неговите клонове или членовете на неговата мрежа. Може да възникват грешки или пропуски. Достъпът до продуктите и услугите, представени на сайта, може да подлежи на ограничения. Следователно, вие трябва да се уверите, че законът на държавата, от която сте направили връзката, ви позволява достъп до нашия сайт.

 

Актуализация на условията

RENAULT си запазва правото да променя и актуализира достъпа до сайта и условията по всяко време и вие приемате да бъдете обвързани от всякакви подобни изменения. Поради това редовно трябва да разглеждате тези страници, за да проверявате условията.